ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม Database

Database Tour Pro โปรแกรมเครื่องมือฐานข้อมูลที่มีความสามารถในการสร้างรายงาน

เพิ่มเติม
Database Tour Pro : เป็นเครื่องมือฐานข้อมูลที่มีความสามารถในการสร้างรายงานได้ด้วยครับ โปรแกรมนี้เค้าได้รับการทดสอบบน Paradox, dBase, FoxPro, ASCII, Lotus, HTML, InterBase, Oracle, SQL Server, MS Access, MS Excel แล้วครับ โดยโปรแกรมนี้มีความสามารถในการดู/แก้ไข/พิมพ์ข้อมูลได้, สามารถสร้างรายงานได้โดยอัตโนมัติและสร้างรายงานได้สะดวกด้วยครับ เพราะว่าโปรแกรมนี้เค้ามี Template , คำนวณ, Preview, ฯลฯ ให้คุณใช้สร้างรายงานด้วยครับ, สามารถสร้าง Query ด้วยเครื่องมือในการเขียน SQL ที่ง่าย

Database Architect โปรแกรมสำหรับระบุตารางฐานข้อมูล

เพิ่มเติม
Database Architect : เป็นโปรแกรมสำหรับระบุตารางฐานข้อมูล, ฟิลด์ ,Reference และสร้างฐานข้อมูล เมื่อทำงานด้วยโปรแกรมนี้ ผู้พัฒนาซอฟแวร์ระบุโครงสร้าง และวาดมันโดยตรงลงในหน้าต่างของโปรแกรมและสร้างฐานข้อมูลโดยตรง