ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม Digital Image Tool 3.0

Digital Image Tool 3.0 โปรแกรมตกแต่งภาพพร้อมกันทีละหลายภาพ

เพิ่มเติม
Digital Image Tool เป็นโปรแกรมที่คุณสามารถใช้ในการตกแต่งภาพแบบทีเดียวหลายๆ ภาพได้อย่างดาย เช่น การย่อขยายรูป การตัดภาพ การหมุนภาพ การเปลี่ยนชื่อ การใส่ลายน้ำให้ภาพที่ละหลาย ๆ ภาพ การทำงานของโปรแกรมก็ง่ายๆ คุณเพียงเลือกรูปที่คุณต้องการมาหลายๆรูป จากนั้นก็ทำงานเลือกสิ่งที่คุณต้องการทำกับภาพเหล่านั้นเช่น การย่อ เป็นต้น คุณสามารถเพิ่มลายน้ำเข้าไปในภาพของคุณได้ด้วย และคุณยังสามารถเพิ่มตัวอักษรไว้ที่มุมของภาพเหล่านั้นได้อีกด้วย