ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม Donar MP3 Recorder

Donar MP3 Recorder โปรแกรมบันทึกเสียงในเครื่องคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม
Donar MP3 Recorder : โปรแกรมที่เป็นตัวที่ช่วยในการบันทึกเสียงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจาก microphone หรือจากสถานีวิทยุออนไลน์ต่าง ๆ ให้คุณสามารถบันทึกเสียงต่าง ๆ ที่ดังมาจากคอมพิวเตอร์ได้ตามต้องการ