ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม Guitar Pro 6

Guitar Pro 6 โปรแกรมฝึกหัดเล่นกีตาร์

download
Guitar Pro 6 : โปรแกรม ที่คุณสามารถฝึกหัด เล่นกีตาร์ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึง ระดับสูง โปรแกรมสามารถ บอกคอร์ด ระดับการตั้งเสียงกีตาร์ และใช้ในการแกะเพลง โดยจะมี Tab มาให้ บอกตำแหน่งต่าง ๆ บนคอร์ดกีตาร์ มีเอฟเฟ็กให้ใช้งานหรือสามารถสร้างเอฟเฟ็กเองเพื่อเพิ่มอรรถรถในการเล่น