ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม HDD Observer

HDD Observer โปรแกรมสำหรับช่วยดูแลสุขภาพ Harddisk ของคุณ

เพิ่มเติม
HDD Observer แค่เพียงเห็นชื่อก็คงพอจะเดากันได้ว่าเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับอะไร HDD Observer เป็นโปรแกรมสำหรับคอยตรวจสอบและซ่อมแซมฮาร์ดดิสของคุณ HDD Observer สามารถที่จะตรวจพบปัญหาว่าเกิดขึ้นกับส่วนใดของ Harddisk และจะทำการให้คำแนะนำในการซ่อมแซม โปรแกรมจะคอยตรวจสอบคุณภาพของฮาร์ดดิสของคุณทั้งในเรื่องของอุณภฺมิ ตรวจสอบโปรแกรมที่กำลังใช้งานฮาร์ดดิสอยู่ system tray และยังทำการตรวจสอบการ defrage ฮาร์ดดิสรวมไปถึงRegistry ด้วย เพื่อที่จะคอยบอกคุณว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้อง defrage ฮาร์ดดิสของคุณเสียบ้าง โปรแกรมนี้นับว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ทั้งยังบริโภคแรมน้อยอีกด้วย