ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม HiDownload

โปรแกรม HiDownload Platinum 7.86 จัดการการดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต

เพิ่มเติม
HiDownload Platinum: อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด HiDownload Platinum 7.86 โปรแกรมจัดการการดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต โดยการดาวน์โหลดทีละไฟล์ หรือรายชื่อไฟล์ จากเว็บไซต์ และจาก Ftp โดยไม่ทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณสะดุด เพราะตัวโปรแกรมจะช่วยเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลด ทำให้ศักยภาพของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสูงสุด และมันยังสามารถรองรับการเล่นไฟล์มัลติมีเดียและ RTSP (Real Time Streaming Protocol) พร้อมด้วยฟังชั่นในการเล่นต่อ,ให้คุณสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์ ,เพลงและดูวีดิโอและออดิโอ,ดูวิทยุจากอินเทอร์เน็ต ได้อีกด้วย

โปรแกรม HiDownload Platinum 7.83 โปรแกรมจัดการการดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต

เพิ่มเติม
HiDownload Platinum : โปรแกรมจัดการการดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต โดยการดาวน์โหลดทีละไฟล์ หรือรายชื่อไฟล์ จากเว็บไซต์ และจาก Ftp โดยไม่ทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณสะดุด เพราะตัวโปรแกรมจะช่วยเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลด ทำให้ศักยภาพของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสูงสุด และมันยังสามารถรองรับการเล่นไฟล์มัลติมีเดียและ RTSP (Real Time Streaming Protocol) พร้อมด้วยฟังชั่นในการเล่นต่อ,ให้คุณสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์ ,เพลงและดูวีดิโอและออดิโอ,ดูวิทยุจากอินเทอร์เน็ต ได้อีกด้วย

โปรแกรม HiDownload Pro 7.85 โปรแกรมจัดการการดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต

เพิ่มเติม
HiDownload Pro : อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด HiDownload Pro 7.85 โปรแกรมจัดการการดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต โดยการดาวน์โหลดทีละไฟล์ หรือรายชื่อไฟล์ จากเว็บไซต์ และจาก Ftp โดยไม่ทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณสะดุด เพราะตัวโปรแกรมจะช่วยเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลด ทำให้ศักยภาพของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสูงสุด และมันยังสามารถรองรับการเล่นไฟล์มัลติมีเดียและ RTSP (Real Time Streaming Protocol) พร้อมด้วยฟังชั่นในการเล่นต่อ,ให้คุณสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์ ,เพลงและดูวีดิโอและออดิโอ,ดูวิทยุจากอินเทอร์เน็ต ได้อีกด้วย