ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม IntelliSoft32 ServerBackup 1.2.1.1

IntelliSoft32 ServerBackup 1.2.1.1 โปรแกรมสำรองข้อมูลผ่าน FTP server

เพิ่มเติม
IntelliSoft32 ServerBackup เป็นโปรแกรมสำหรับเก็บสำรองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างง่ายๆ ที่คุณสามารถใช้มันในการสำรองข้อมูลได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นสำรองเฉพาะโฟลเดอร์หรือจะสำรองทั้งเครื่องเลยก็ได้ โปรแกรมสนับสนันการเก็บไฟล์แบบ ZIP, RAR, GZ และยังมีฟังก์ชั่นในการตั้งรหัสผ่านให้กับไฟล์ที่เราทำการสำรองข้อมูลและโปรแกรมยังสามารถตั้งให้สามารถทำการสำรองข้อมูลได้ตามวันเวลาที่กำหนดด้วย โปรแกรมนี้สนับสนุนทั้งการสำรองข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่ลงโปรแกรมเลยหรือว่าจะใช้การสำรองข้อมูลไปเก็บไว้บน FTP server ก็ได้เช่นกัน