ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม Mail

Mail Direct โปรแกรมที่จะช่วยคุณส่ง e-mail

เพิ่มเติม
Mail Direct : เป็นโปรแกรมที่จะช่วยคุณส่ง e-mail โดยไม่ต้องผ่าน ISP"s mail server โดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณส่ง e-mail ตรงไปยังผู้รับ โปรแกรมนี้สามารถทำเช่นนี้ได้เพราะมี SMTP server ในตัวซึ่งคุณสามารถใช้แทน ISP"s mail server เช่นพวก hotmail,yahoo สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือตั้ง e-mail เพื่อเป็น "localhost" เสมือนเป็น mail server และส่ง mail ออกไป โปรแกรมจะไม่ส่ง mail ออกไปถ้า e-mail address นั้นไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ Mail Direct Pro ยังมี option อื่นๆอีกมากมายให้ลองใช้

Mail Inspector โปรแกรมสำหรับเช็ค E-Mail ที่เข้ามาใหม่

เพิ่มเติม
Mail Inspector : เป็นโปรแกรมสำหรับเช็ค E-Mail ที่เข้ามาใหม่และเตือนคุณ ลบเมลล์โดยตรงบน Server เลยโดยที่ไม่ต้อง Download มันลงมาก่อน รวมทั้งโปรแกรมนี้ยังมีตัวกรอง Spam (เมลล์ขยะ) อีกด้วย และคุณยังสามารถส่งเมลล์ออกเร่งด่วน (Quick-Mails) ได้อีกด้วย โดยโปรแกรมนี้สามารถรองรับเมลล์มาตรฐานทั้งหมด : POP3, IMAP4, SMTP, SSL, APOP ได้ และโปรแกรมนี้ยังสามารถรองรับได้หลายภาษาได้อีกด้วย