ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม Mail Inspector

Mail Inspector โปรแกรมสำหรับเช็ค E-Mail ที่เข้ามาใหม่

download
Mail Inspector : เป็นโปรแกรมสำหรับเช็ค E-Mail ที่เข้ามาใหม่และเตือนคุณ ลบเมลล์โดยตรงบน Server เลยโดยที่ไม่ต้อง Download มันลงมาก่อน รวมทั้งโปรแกรมนี้ยังมีตัวกรอง Spam (เมลล์ขยะ) อีกด้วย และคุณยังสามารถส่งเมลล์ออกเร่งด่วน (Quick-Mails) ได้อีกด้วย โดยโปรแกรมนี้สามารถรองรับเมลล์มาตรฐานทั้งหมด : POP3, IMAP4, SMTP, SSL, APOP ได้ และโปรแกรมนี้ยังสามารถรองรับได้หลายภาษาได้อีกด้วย
[close]