ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม Mars Notebook

Mars Notebook โปรแกรมประมวลผลคำที่มีความสามารถในการสร้างตาราง

download
Mars Notebook : เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่มีความสามารถในการสร้างตารางกำหนดรูปแบบ, Hyper Link ,ใส่ภาพ, ฯลฯ ส่วนต่างๆ สามารถสร้างในโครงสร้างแบบต้นไม้ระดับไหนก็ได้, สามารถรองรับการเข้ารหัสข้อมูลได้ด้วย สามารถ Import/ Export ข้อมูลไปยังไฟล์ MS Word,HTML, Text, Unicode Text, Works, WordPerfect, Windows Write, RTF ก็ได้ครับ แต่ละส่วนจะมีเอกสารของตัวเอง, ชื่อ,ไอคอน, มีมากถึง 209 ไอคอน คุณสามารถที่จะแทรก, ลบ, ย้าย,ส่วนต่างๆ ได้ด้วยครับ และโปรแกรมนี้เค้ายังมี Skin Toolbar ให้คุณสามารถเลือกใช้มากถึง 26 แบบเลยทีเดียว และทุกๆ ส่วนสามารถที่จะอยู่ในไฟล์เดียว
[close]