ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม My Access Quiz

My Access Quiz โปรแกรมตั้งคำถามคำตอบเองได้เพื่อความรู้ของลูกหลาน

เพิ่มเติม
My Access Quiz (โปรแกรม ตั้งคำถาม คำตอบ เองได้ เพื่อความรู้ของลูกหลาน) : Message from Developer (ข้อความจากทาง ผู้พัฒนาโปรแกรมนี้) : " My Access Quiz ตอนแรกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นไฟล์ส่วนตัวในการเก็บคำถามเพื่อเตรียมสอบความรู้ ต่อมาเห็นว่าอาจสามารถช่วยให้พ่อแม่ที่อยากให้ความรู้กับลูกหลาน นำไปตั้งคำถามให้เด็กๆ เล่นได้หรือว่าเล่นเอง