ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม OSS Internet Speed

OSS Internet Speed Booster โปรแกรมสำหรับเพิ่มความเร็วในการต่อ internet

เพิ่มเติม
OSS Internet Speed Booster : เป็นโปรแกรมสำหรับเพิ่มความเร็วในการต่อ internet ของคุณและยังมี utility ที่สามารถรักษาระบบของคุณให้แข็งแรงและตอบสนองอยู่เสมอ โปรแกรมนี้มี 3 utility ได้แก่ network pinger เพื่อป้องกันการตัดการติดต่อโย ISP ของคุณ, Speed Booster ซึ่งจะช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถส่งและรับข้อมูลผ่าน internet ได้อย่างดีที่สุด, FreeMem ช่วยให้คุณสามารถทำ memory/ram ของเรื่องของคุณให้ว่าง และที่ดีที่สุดก็คือมันฟรี