ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม Organizer

Notesbrowser Freeware โปรแกรม Organizer ส่วนตัว

เพิ่มเติม
Notesbrowser Freeware (โปรแกรม Organizer ส่วนตัว) : โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่ เปรียบเสมือน เบราเซอร์ ที่เอาไว้ เก็บ ข้อมูล ความข้อความ และอะไรอื่นๆ ที่เป็นส่วนตัวของท่านนะครับ ซึ่ง โปรแกรมนี้ก็เปรียบเสมือนเป็น สมุด Organizer ส่วนตัวของท่าน บน เครื่องคอมพิวเตอร์ นี้เลยก็ได้ ครับผม โดยท่าน สามารถที่จะ สร้าง Quick Note ขึ้นมา รวมไปถึง จดบันทึก เหตุการณ์ต่างๆ เช่น นัดพบปะลูกค้า, สอบ, อ่านหนังสือ ตาม วันและเวลา ต่างๆ ที่ท่านต้องการ โดยภายใน โปรแกรมนี้ก็จะมี ปฏิทิน (Calendar) ที่ประกอบไปด้วย ช่องว่าง (Field) ต่างๆ หลายๆ Field เพื่อให้ท่านเอาไว้เก็บบันทึก อะไรที่สำคัญๆ เอาไว้ ตรงนั้นได้ครับผม ... ซึ่งตรงจุดนี้เอง ท่านสามารถที่จะเข้าไป ถึงข้อมูลตรงนั้นได้อย่างรวดเร็วมาก เลยทีเดียว เพราะว่า โปรแกรมนี้มีระบบ ค้นหาข้อมูล (Search System) ที่ค่อนข้างจะเยี่ยม