ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม POP3 Server

Best SMTP Server โปรแกรม SMTP- POP3 Server คุณภาพสูง

เพิ่มเติม
Best SMTP Server : เป็นโปรแกรม SMTP/ POP3 Server คุณภาพสูง โปรแกรมนี้สามารถที่จะใช้เป็นเหมือน POP3/SMTP Server สำหรับองค์กรของคุณ คุณสมบัติของมันสามารถที่จะช่วยให้คุณส่งเมลล์จากโปรแกรม Mail Client อะไรก็ได้ที่สามารถทำงานกับ SMTP ได้ครับคุณสามารถที่จะตั้งค่ามันเป็น Local Mail Server ได้ด้วยครับ มันจะเก็บเมลล์ของผู้ใช้ของคุณและเก็บมันไว้จนกว่าผู้ใช้ของคุณเอามันกลับมาโดยใช้ POP3 ครับ Server นี้สามารถที่จะใช้กับโปรแกรมส่งเมลล์หรือโปรแกรม E-mail โปรแกรมนี้ยังมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยอีกมากมายให้คุณสามารถปกป้อง Server จากการโจมตี DDoS เช่นเดียวกับการ Block Spam และ Spammer