ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม PYAYAM.com EXAM

PYAYAM.com EXAM โปรแกรมทำข้อสอบ ออนไลน์ ฝีมือคนไทย - บริการฟรี

เพิ่มเติม
PYAYAM.com EXAM (โปรแกรม ทำข้อสอบ ออนไลน์ ฝีมือคนไทย - บริการฟรี) : โปรแกรมนี้ เป็นบริการออนไลน์ สามารถใช้บริการได้ผ่านทาง เว็บไซต์ โดยตัวนี้เอาไว้สร้างข้อสอบแบบออนไลน์ เหมาะสำหรับครูอาจารย์ที่ต้องการให้ลูกศิษย์ เข้ามาทำข้อสอบเพื่อวัดผล หรือวัดระดับความสามารถ ของตัวเอง นอกจากนี้แล้วยังเหมาะกับ ผู้ฝึกอบรม ที่ต้องการอยากวัดผลของ ผู้ที่เข้ามาร่วมฝึกอบรม ว่าได้ความรู้ติดจากการฝึกอบรมไปมากน้อยเพียงใด