ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม PassportPhoto

PassportPhoto โปรแกรมทำรูปถ่ายติด Passport

download
หากใครเคยมีโอกาสที่ไปต่างประเทศแล้วล่ะก็สิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าต้องพบเจอกันทุกคนก็คือความยาก โหด หิน ในการถ่ายรูปเพื่อติดหนังสือเดินทางหรือเพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบการขอ Visa เข้าเมือง ด้วยว่ารูปถ่ายดังกล่าวต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ตามที่สถานทูตหรือสถานราชการกำหนด หลายต่อหลายคนถ่ายรูปมาหลายรอบแต่ก็ไม่ผ่านสักรอบ เสียเงินทองและเสียเวลา อีกทั้งในบางสถานที่ยังหาร้านถ่ายรูปได้ยากและมีราคาสูงอีกด้วย ดังนั้นในวันนี้เรามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการทำรูปถ่ายเพื่อใช้ในการติดพาสปอร์ต ขอ Visa หรือเพื่อติดบัตรต่างๆ ด้วยตัวเองดีกว่าเพราะเราสามารถเลือกภาพที่ถูกใจแล้วบันทึกเป็นไฟล์ไว้เพื่อสั่งพิมพ์ตามร้านค้าได้เลย โดยไม่ต้องเข้าคิวถ่ายรูปติดบัตรเหมือนร้านทั่วไป นอกจากจะประหยัดเงินแล้วยังประหยัดเวลาอีกมากมายด้วยครับเมื่อใช้โปรแกรม PassportPhoto โปรแกรม PassportPhoto เป็นโปรแกรมใช้ในการตกแต่งดัดแปลง แก้ไขภาพถ่ายของเราให้เข้ากับรูปถ่ายที่ใช้ในการทำ passport ขอ Visa หรือเพื่อติดบัตรราชการอื่นๆ โดยเราสามารถปรับไซส์ ปรับขนาด ปรับมุม ความคมชัด และค่าต่างๆ ได้ง่ายตามที่เราต้องการเพียงแค่คลิกและหมุนเมาส์เท่านั้นและเมื่อหากถูกใจก็สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์หรือบันทึกเก็บไว้ใช้งานได้ในทันทีครับ