ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม QQ

Sanook! QQ โปรแกรมบริการรับ-ส่งข้อความทางอินเตอร์เนต

download
Sanook! QQ : QQ เป็นบริการรับ-ส่งข้อความทางอินเตอร์เนต แบบ "Instant Messaging" (IM) ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และไต้หวัน รวมแล้วกว่า 100 ล้านคน
[close]