ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม RAMpage

RAMpage โปรแกรมสำหรับใช้ดูหน่วยความจำหรือ Memory ของเครื่องคุณ

เพิ่มเติม
RAMpage : เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ดูหน่วยความจำหรือ Memory ของเครื่องคุณนะครับว่าใช้ไปแล้วเหลือมากน้อยเพียงไหน โดยจะขึ้น Icon ของโปรแกรมไว้ตรง System Tray (ต้านล่างมุมขวาล่ะครับ) เพื่อง่ายต่อการเรียกดูนะครับ เพื่อถ้าหากแรมเหลือน้อยคุณจะได้รีบจัดการปิดโปรแกรมที่ไม่จำเป็นทิ้ง เพราะถ้าหากเครื่องแฮ้งขึ้นมาแล้วงานที่คุณทำอยู่อาจจะเสียหายได้