ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม Screen OCR

Screen OCR โปรแกรมสำหรับ Copy ตัวอักษร

download
Screen OCR : เป็นโปรแกรมสำหรับ Copy ตัวอักษรมาจากหลายๆที่ที่ไม่สามารถเข้าถึง Windows Clipboard ได้ รวมทั้ง Dialogboxes และหน้าเวบที่ถูกป้องกัน การตั้งค่าต่างๆทั้งหมดนั้นสามารถทำได้ผ่าน System-Tray Icon ที่ให้คุณสามารถเลือกสีสำหรับข้อความที่เน้นและเลือกว่าคุณต้องการเครื่องมือเลือกคำเพื่อใช้งานอย่างไร.
[close]