ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม Should I Remove It

Should I Remove It โปรแกรมช่วยตัดสินใจในการลบโปรแกรม

เพิ่มเติม
เป็นธรรมดาของวงจรวัฏจักรชีวิตของโปรแกรมและคนเล่นโปรแกรมครับที่ว่าโปรแกรมใดๆ ก็ตามที่เราติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์โปรแกรมนั้นๆ ก็ย่อมต้องสามารถโดนถอนการติดตั้งได้ทุกเมื่อ หากไม่เชื่อแล้วลองคิดย้อนกลับไปดูครับว่ามีโปรแกรมตัวไหนที่ติดตั้งแล้วไม่เคยลบออกบ้าง (ยกเว้นระบบปฏิบัติการครับเพราะหากลบไปก็ทำอะไรไม่ได้) แต่เราจะทราบได้อย่างไรครับว่าเจ้าโปรแกรมที่เราลบไปนั้นจะมีผลกระทบต่อระบบโดยรวมของคอมพิวเตอร์หรือไม่ซึ่งบางครั้งถ้าเราลบผิดพลาดก็อาจสร้างความเสียหายได้ครั้นจะตัดสินใจเองก็กลัวจะไม่ชัวร์พอดังนั้นในวันนี้เรามีโปรแกรมที่จะมาช่วยตัดสินใจแทนเราว่าโปรแกรมที่เราจะลบนั้นควรลบหรือไม่แล้วจะมีผลอะไรกับเครื่องโดยเจ้าโปรแกรมที่ผมพูดถึงนี้มีชื่อว่าโปรแกรม Should I Remove It ครับ โปรแกรม Should I Remove It เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ว่าโปรแกรมที่เราจะทำการถอนการติดตั้งหรือ uninstall นั้นมี component ใดที่สร้างความเสียหายให้กับระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ ซึ่งโปรแกรมจะตรวจสอบและรายงานผลให้เราทราบ หากไม่แสดงคำเตือนใดๆ แสดงว่าเราสามารถลบโปรแกรมนั้นออกได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ หากแต่ถ้ามีการแจ้งถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถอนการติดตั้งโปรแกรมขึ้นมาเราจึงค่อยหาสาเหตุและพิจารณาก่อนถอนการติดตั้งครับ