ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม System Cleaner 5.94

System Cleaner 5.94 โปรแกรมค้นหาและลบไฟล์ขยะออกจากเครื่อง

เพิ่มเติม
System Cleaner เป็นโปรแกรมสำหรับทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อคืนเนื้อที่ให้กับฮาร์ดดิสของคุณได้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ โปรแกรมจะจัดการทำความสะอาดเครื่องของคุณด้วยการค้นหาและลบไฟล์ขยะต่างๆ รวมถึงไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นอินเตอร์เน็ตต่างๆ ด้วยทำให้เครื่องของคุณสะอาดหมดจดเสมือนเพิ่งลงวินโดว์ใหม่ ๆ เลยทีเดียว โปรแกรมสามารถค้นหาไฟล์ที่ไม่จำเป็นต่างๆ ในเครื่องได้เช่น cached browser, cookies, history หรือเอกสารที่เพิ่งเปิดและรวมทั้ง temp ไฟล์ที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมต่างๆ ด้วย รวมๆ แล้วโปรแกรมนี้สามารถค้นหาและกำจัดไฟล์ที่ไม่จำเป็นต่อเครื่องของคุณได้มากกว่า 100 ชนิดเลยทีเดียว คุณสามารถเลือกได้ว่าจะค้นหาไฟล์ที่ไม่เป็นประโยชน์เหล่านั้นทีเดียวทั้งเครื่องหรือว่าจะค้นหาเฉพาะเจาะจงเป็นโฟล์เดอร์ไปก็ได้ นอกจากนั้นโปรแกรมยังมีความสามารถในการค้นหาไฟล์ขยะที่เกิดจากการถอดถอนโปรแกรมที่ไม่สมบูรณ์ออกจากเครื่องของคุณได้ด้วยเช่นกัน