ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม TrayPing

TrayPing โปรแกรม monitor เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานง่ายมาก

เพิ่มเติม
TrayPing เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการทำหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ายังสามารถติดต่อผ่านเครือข่ายได้หรือไม่ทั้งLan และ Wan ด้วยการ Ping ซึ่งเป็นคำสั่งพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ซึ่งทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP โปรแกรมจะคอยส่งคำสั่ง Ping ไปตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายเรื่อยๆ ถ้าเครื่องเป้าหมายยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติก็จะแสดงรายงานเป็สสีเขียว ถ้าเครื่องเป้าหมายไม่มีการตอบสนองก็จะแสดงเป็นสีแดงอะไรทำนองนี้ซึ่งก็นับว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้งานและเข้าใจได้ไม่อยากน่าใช้ทีเดียว