ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม UPC Library

UPC Library โปรแกรมบริหารงานห้องสมุด

เพิ่มเติม
โปรแกรม ห้องสมุด UPC Library : โปรแกรมที่เอาไว้บริหารงานห้องสมุด ครับ เหมาะสำหรับ โรงเรียน , มหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ที่มีระบบงานห้องสมุดเป็นของตัวเอง ในส่วนความสามารถของโปรแกรม ออกแบบมาให้รองรับและตอบสนองความต้องการของบรรณารักษ์ได้อย่างครบถ้วน เช่น ระบบสมาชิก, ระบบการยืม-คืน ,ระบบการตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืน, ระบบการสืบค้นหนังสือหรือสมาชิก ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง