ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม UVM

Free USB Video Surveillance Motion Detection System โปรแกรมตรวจจับความเคลื่อนไหวโดยใช้เว็บแคม

download
Free USB Video Surveillance Motion Detection System (โปรแกรม ตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยใช้ เว็บแคม) : โปรแกรม Free USB Video Surveillance Motion Detection System เป็นโปรแกรมตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยใช้กล้องเว็บแคมหรือ DVR การ์ด
[close]