ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม Virtual Drive

Drive โปรแกรมค้นหาไดร์ฟหรือสร้างไดร์ฟเสมือนหรือ Virtual Drive)

เพิ่มเติม
Drive (โปรแกรม ค้นหาไดร์ฟ หรือ สร้าง ไดร์ฟเสมือน หรือ Virtual Drive) : โปรแกรมนี้ ขนาดเล็ก (มากๆ) ชื่อสั้นๆ แต่ได้ใจความครับ เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ค้นหาไดร์ฟที่มีอยู่ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ ของท่าน รวมไปถึง การสร้าง หรือ ลบ ไดร์ฟแบบเสมือน (Visual Drive) เอาไว้ใช้ในกรณีที่คุณจะต้องเล่นเกมส์ หรือเปิดโปรแกรมที่มีความจำเป็นจะต้อง ใส่แผ่น CD ตลอดเวลาการใช้งาน โปรแกรมนี้ช่วยได้ละครับ และนอกจากนี้แล้วยังสร้างระบบ เปิดโปรแกรม เปิดไฟล์ แบบอัตโนมัติ ด้วยระบบ AutoRunner อีกด้วยละครับ เรียกได้ว่า ไม่ใช่แค่แผ่น CD แต่ยังรวมไปถึง มันยังสนับสนุนไดร์ฟ ในลักษณะของ Harddisk, Network Drives ลองนำไปใช้ดู