ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม Win Data Recovery

โปรแกรม Win Data Recovery Free กู้ไฟล์ข้อมูล ฟรี

เพิ่มเติม
Win Data Recovery Free : เป็นฟรีโปรแกรมสำหรับกู้ไฟล์ข้อมูลที่ท่านได้เผลอลบทิ้งไปโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือเกิดจากความผิดพลาดของระบบปฏิบัติการ (OS) ที่ทำให้ไฟล์เหล่านั้นเสียหาย ตัวโปรแกรมสามารถใช้ได้กับ OS Windows Vista, XP, 2003 and 2000 (32 bit and 64 bit) และระบบไฟล์ หรือระบบ FAT16, FAT32, VFAT, NTFS และระบบจัดการไฟล์แบบ NTFS5 ซึ่งไฟล์ที่กูได้จะเก็บไว้ที่ C:RecovDeleted files ครับ