ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม Yaipeang

Yaipeang Dictionnary โปรแกรมแปลภาษาดิกชันนารีไทยอังกฤษ

เพิ่มเติม
Yaipeang Dictionnary (โปรแกรม แปลภาษา ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ แจกฟรี) : โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมแปลภาษา หรือว่า ดิกชันนารี่ (Dictionary) นั่นเอง