ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม ZoomIt

ZoomIt โปรแกรมซูมภาพหน้าจองาน Presentation

download
ZoomIt : โปรแกรมที่ใช้สำหรับซูมเข้า ซูมออก เวลาใช้ในงาน Presentation อบรม หรือ สัมนาก็ใช้งานได้ โปรแกรมนี้มีเครื่องมือในการ Zoom, การ Draw วาดอธิบายกันบนหน้าจอสดๆเลย หรือจะเป็น Break Timer โดยจะขึ้นเวลานับถอยหลัง ซึ่งเราสามารถที่จะตั้งเวลาได้ และสามารถที่จะเซ็ทให้เป็น Fade Background หรือจะตั้งค่ารูป background ตามที่เราต้องการเลยก็ได้
[close]