ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม iMesh 9.1.0.71002

โปรแกรม iMesh 9.1.0.71002 ดาวน์โหลดค้นหาและดาวน์โหลดเพลง MP3 คลิปวีดีโอ และรูปภาพจากอินเตอร์เน็ต

เพิ่มเติม
iMesh 9.1.0.71002 : เป็นโปรแกรมฟรีแวร์แจกไปใช้กันฟรี ๆ ครับ สำหรับโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุด iMesh 9.1.0.71002 โปรแกรมสามารถช่วยให้เราค้นหาเพลง MP3, คลิปวีดีโอ รูปภาพ เกมส์ เอกสาร หรือไฟล์อื่น ๆ จากอินเตอร์เน็ต และสามารถดาวน์โหลดไฟล์เหล่านั้นจากอินเตอร์เน็ตได้ทันที และการดาวน์โหลดก็ใช้เทคโนโลยีของ P2p หรือ peer-to-peer file-sharing ที่เป็นเทคโนโลยีการแบ่งปันไฟล์ที่ใช้การแพร่หลายในการโหลดบิต (Bit Torrent)