ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม liteCam 3.5

liteCam 3.5 โปรแกรมบันทึกหน้าจอเป็นไฟล์วีดีโอ

เพิ่มเติม
liteCam เป็นโปรแกรมสำหรับทำการบันทึกหน้าจอและกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนหน้าจอของคุณได้อย่างง่ายดายและทำการแปลงไฟล์ที่บันทึกเหล่านั้นเป็นไฟล์ AVI และคุณยังสามารถเลือกใช้รูปแบบการเข้ารหัสไฟล์วีดีโอได้ตามที่คุณต้องการอีกด้วย คุณสามารถที่จะเลือกบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบกำหนดเฉพาะพื้นที่ หรือกำหนดทีเดียวทั้งหน้อจอเลยก็ได้ หรือจะกำหนดให้โปรแกรมบันทึ่พื้นที่ตรงส่วนที่โปรแกรมกำลังเปิดอยู่ก็ได้หรือตรงที่หน้าต่างของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งที่กำลังเปิดอยู่ก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกบันทึกโดยการรวมไฟล์เสียงและปรับคุณภาพของของการบันทึกได้ด้วยและสุดท้ายยังสามารถตั้งเวลาในการบันทึกได้เช่นเดียวกัน