ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรมAppCleaner 1.0.4

AppCleaner 1.0.4 โปรแกรมสำหรับทำความสะอาดเครื่องให้หมดจด

เพิ่มเติม
AppCleaner เป็นโปรแกรมสำหรับทำความระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ ช่วยให้คุณสามารถล้างพวกไฟล์ขยะที่เช่น Cache , cookie , history ต่างๆ ที่เกิดจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ นอกจากนั้นแล้วคุณยังสามารถกำหนดให้โปรแกรมค้นหาหรือทำความสะอาดเฉพาะไฟล์หรือโฟลเดอร์ก็ได้ด้วย คุณสามารถกำหนดให้โปรแกรมเริ่มทำงานเลยเมื่อคุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาก็ได้ และโปรแกรมยังมีความสามารถอื่นๆอีกเช่น โปรแกรมช่วยลบหรือถอดถอนโปรแกรมที่คุณไม่ต้องการออกจากเครื่อง ฟังก์ชั่นการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์อย่างปลอดภัยเป็นต้น