ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรมAutoHideDesktopIcons 1.12

AutoHideDesktopIcons 1.12 ซ่อน Icon บนหน้าจออย่างฉับพลัน

เพิ่มเติม
AutoHideDesktopIcons เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้คุรสามารถทำการซ่อน icon ที่รกรุงรังบนหน้าจอของคุณได้เพื่อความสะอาดและเป็นระบบระเบียบของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่มันไม่ได้แค่ซ่อนธรรมดานะครับ โปรแกรมนี้มันพิเศษตรงที่มันจะซ่อนไอคอนที่คุณไม่ได้ใช้งานครับและเมื่อคุณต้องการเรียกใช้งานมันอีกครั้งคุณเพียงแต่คลิกที่เม้าท์ของคุณเท่านั้นคัรบ