ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรมExpress Dictate 5.33

Express Dictate 5.33 โปรแกรมอัดเสียงลงคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม
Express Dictate เป็นโปรแกรมสำหรับบันทึกเสียงซึ่งคุณสามารถใช้มันในการบันทึกเสียงแบบเมโมและส่งไปให้ผู้อื่นได้ผ่านอีเมล์ โปรแกรมสนับสนุนการอัดเสียงเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์จากไมโคโฟนในเครื่องของคุณได้โดยตรง หรือคุณจะนำเข้าเสียงจากอุปกรณ์อื่นๆ ก็ได้เช่นกัน โปรแกรมมีฟังก์ชั่นในการแก้ไขรูปแบบเสียงแบบอัตโนมัติและโปรแกรมสามามารถตั้งให้อัดเสียงในขณะที่มีเสียงเท่านั้นได้ด้วย โปรแกรมสามารถบีบอัดเสียงที่บันทึกเพื่อให้ขนาดของไฟล์ไม่ใหญ่จนเกินไปเพื่อเหมาะแก่การส่งไฟล์ผ่านระบบเครือข่ายอินเน็ตได้เป็นอย่างดีรวมถึงยังมีฟังก์ชั่นการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยในกรณีที่คุณอยากส่งไฟล์เสียงแบบลับสุดยอดอีกด้วย คุณสามารถกำหนดให้ไฟล์ทีส่งไปนั้นต้องมีการกรอกชื่อก่อนการเข้าใช้งานได้ด้วย โปรแกรมสามารถที่จะบันทึกไฟล์เป็นรูปแบบของเสียงได้หลากหลายชนิดเช่น wav , mp3 และอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมใช้อัดเสียงในคอมพิวเตอร์โปรแกรมนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่ง