ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรมSmart Wav MP3 Converter 8.7

Smart Wav MP3 Converter 8.7 โปรแกรมแปลงไฟล์ WAV เป็น MP3

เพิ่มเติม
Smart Wav MP3 Converter แค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์ Wav ไปเป็นไฟล์ MP3 นั่นเอง นอกจากแปลงเป็น MP3 แล้ว มันยังแปลงเป็นไฟล์นามสกุล OGG ได้ด้วย โปรแกรมมีความสามารถโดดเด่นมากในเรื่องความเร็วในการแปลงไฟล์ การควบคุมและกำหนด Bitrate และการกำหนดคุณภาพของไฟล์ OGG โปรแกรมมีความสามารถในการสนับสนุน Bitrate ที่หลากหลาย และยังออกแบบหน้าตาและเครื่องมือของโปรแกรมมาอย่างไม่ซับซ้อนทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายดายมากสำหรับการแปลงไฟล์ นับว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง