ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรมWebsite Security Monitor 1.0

Website Security Monitor 1.0 โปรแกรมที่คอยช่วยตรวจสอบหน้าเว็บไซด์ให้คุณ

download
Website Security Monitor โปรแกรมที่คอยช่วยสอดส่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับเว็บไซด์ที่คุณสร้างขึ้นมาครับ โปรแกรมสามารถที่จะตั้งให้ตรวจหาจุดที่มีการ error ของหน้าเว็บไซด์ ตรวจสอบ link ที่ไม่ได้รับการอนุญาติให้ลง หรือโฆษณาแอบแฝงต่างๆ ก็ไม่สามารถเล็ดลอดไปได้ โปรแกรมจะทำงานโดยการ Scan หน้าเว็บให้คุณแบบอัตโนมัติตามที่คุณได้ตั้งไว้ในโปรแกรมว่าให้มันค้นหาคำว่าอะไรในหน้าเว็บไซด์ของคุณก็ได้ เพื่อประโยชน์ในการในสถิติและรวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ ครับ