MP3 Quality Modifier โปรแกรมปรับแต่งเสียงของ MP3

เพิ่มเติม
สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว downlaodhunt ทุกท่าน เชื่อเหลือเกินครับว่าหลายๆ ท่าน หรือเกือบทุกคนในที่นี้คงจะเคยดาวน์โหลดไฟล์เสียงประเภท mp3 มาใช้งานหรือเพื่อมาฟังกันบ้าง ซึ่งแน่นนอนครับว่าไฟล์ mp3 ที่ดาวน์โหลดมาเหล่านั้นย่อมต้องมีทั้งคุณภาพเสียงที่ดีเลิศและคุณภาพลดหย่อนกันไปเนื่องจากการตั้งค่าเสียงเมื่อคราวบันทึกหรือเมื่อแปลงไฟล์ต้นฉบับนั่นเอง ซึ่งหากเป็นไฟล์เสียงที่มีคุณภาพก็คงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมาก หากแต่เป็นไฟล์ที่มีคุณภาพเสียงแย่แล้วล่ะก็เราจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้คุณภาพเสียงดังกล่าวดีขึ้น ชัดเจนขึ้น ซึ่งในวันนี้เราก็มีโปรแกรมดีๆ ที่ช่วยในการจัดการคุณภาพเสียงของไฟล์ mp3 มาฝากกันครับกับโปรแกรม MP3 Quality Modifier โปรแกรม MP3 Quality Modifier เป็นโปรแกรมแบบ freeware ประเภท portable Software ขนาดประมาณ 728.83 KB ที่ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพเสียงของไฟล์ mp3 ที่เรามีอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยตัวโปรแกรมนั้นมีปุ่มช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนให้เราลากเพื่อปรับปรุงคุณภาพเสียงพร้อมกันนี้เมื่อปรับปรุงแล้วเรายังทดลองฟังก่อนที่จะบันทึกเก็บไว้เพื่อใช้งานจริงได้ อีกทั้งเรายังสามารถเลือกให้บันทึกเป็นไฟล์ใหม่โดยที่ยังคงไฟล์ต้นฉบับไว้คงเดิมหรือจะเลือกให้บันทึกทับไฟล์ต้นฉบับก็ได้ตามแต่สะดวกครับ ดังนั้นหากใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพเสียงของไฟล์ mp3 อยู่เสมอจึงไม่ควรพลาดโปรแกรมตัวนี้ครับ