ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลด 7Zip

โปรแกรม 7-Zip 4.65 คลายไฟล์ ZIP แบบ opensource ที่มีคนพัฒนามาให้ใช้กันฟรีๆ

เพิ่มเติม
7-Zip เป็นโปรแกรมคลายไฟล์ ZIP แบบ opensource ที่มีคนพัฒนามาให้ใช้กันฟรีๆ แทนที่ WinZip ที่เป็น shareware นอกจากจะคลาย ZIP ได้แล้ว 7-Zip ยังสามารถคลายไฟล์นามสกุลอื่น ๆ ได้อีก เช่น ARJ, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, ISO, LZH, LZMA, MSI, NSIS, RAR, RPM, UDF, WIM, XAR, Z นอกจากนั้นยังสามารถบีบอัดไฟล์แบบใหม่นามสกุล 7Z ซึ่งสามารถบีบอัดไฟล์ได้มากกว่า ZIP ปกติอีกด้วย