ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลด Business Card Designer Plus 10.1.0.0

Business Card Designer Plus 10.1.0.0 โปรแกรมออกแบบนามบัตรอย่างมืออาชีพ

เพิ่มเติม
Business Card Designer Plus เป็นโปรแกรมสำหรับออกแบบนามบัตรที่มีความง่ายในการใช้งานเป็นอย่างมากแต่งานออกแบบที่ได้จากโปรแกรมนี้เป็นมืออาชีพเลยทีเดียว คุณสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ที่โปรแกรมมีมาให้ในการออกแบบได้อย่างสะดวก เช่น เครื่องมือในการใส่ตัวหนังสือ เครื่องมือในการจัดการรูปภาพ เครื่องมือในการวาดรูปทรงต่าง ๆ เครื่องมือในการสร้างบาร์โค๊ด เครื่องมือในการใส่เอ็ฟเฟ็กซ์ต่างๆ นอกจากนั้นโปรแกรมยังมีเท็มเพลทของนามบัตรมาให้คุณได้เลือกใช้อย่างมากมายอีกด้วย คุณมีหน้าที่เพียงแค่ใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณลงไปเท่านั้นเอง โปรแกรมมีการทำงานในแบบวิซาร์ดทำให้คุณสามารถสร้างนามบัตรจากขั้นตอนง่ายๆ ได้เพียงในเวลาไม่กี่นาที