ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลด ConnectionMonitor 1.3.3.56

ConnectionMonitor 1.3.3.56 โปรแกรมตรวจสอบเครื่องเซิอร์ฟเวอร์

เพิ่มเติม
ConnectionMonitor สำหรับแอ็ดมินหรือผู้ดูแลระบบนั้นการที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราต้องทำงานได้ตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงต้องคอยตรวจสอบอยู่เสมอว่าเครื่องของเรายังทำงานเป็นปกติดีหรือเปล่า วันนี้มีโปรแกรมที่จะมาแนะนำเพื่อนำมาใช้เป็นผู้ช่วยในเรื่องการสอดส่องดูแลเครื่อง server ครับ นั่นคือโปรแกรม connectionMonitor นั่นเอง โปรแกรมนี้จะคอยส่ง package ping ไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อคอยตรวจสอบสถานะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรายังสามารถติดต่อได้ คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องพร้อมกันได้เมื่อเครื่องเซิอร์ฟเวอร์เครื่องใดมีปัญหาโปรแกรมจะคอยส่งเสียงเตือนหรือเปิดใช้งานคำสั่งที่คุณกำหนดไว้ได้