ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลด Dynamic Notes 2.10

Dynamic Notes 2.10 โปรแกรมจดโน๊ตและแจ้งเตือน

เพิ่มเติม
Dynamic Notes เป็นโปรแกรมสำหรับจดโน๊ตและสร้างตารางงานและแจ้งเตือนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสามารถสร้างแผ่นกระดาษโน๊ตได้เหมือนคุณจดโน๊ตลงบนโน๊ตอิดจริงๆ เลย โปรแกรมจะซ่อนตัวจนกว่าจะถึงเวลานัดหมายที่คุณกำหนดไว้ เมื่อถึงเวลานั้นโปรแกรมจะแสดงการแจ้งเตือนให้คุณได้ทราบถึงงานที่คุณได้ทำการจดไว้ โปรแกรมสามารถทำให้คุณใช้งานสร้างโน๊ตใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือที่เล็กและประหยัดพื้นที่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นโปรแกรมยังสามารถสร้างโน๊ตได้จาก clipboard ในเครื่องคอมพิวเตอร์อีกด้วย นอกจากนั้นแล้วคุณยังสามารถปรับเปลี่ยนฟอนท์และสีของแผ่นโน๊ตได้ตามใจชอบอีกด้วย