ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลด EssentialPIM 4.24

EssentialPIM 4.24 โปรแกรมจัดการตารางงานและข้อมูลส่วนตัว

เพิ่มเติม
EssentialPIM เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างตารางนัดหมายและจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณทั้งแบบรายวัน รายเดือน รายสัปดาห์ โปรแกรมสามารถจัดการข้อมูลจำพวก Address Book ได้ โปรแกรมมีการทำงานในรูปแบบ Tree และสนับสุน Rich Text Addresss Book นั้นยังสามารถใส่รูปภาพและทำการเพิ่มช่องข้อมูลตามที่คุณต้องการได้อีกด้วย ส่วนในเรื่องการสร้างตารางการนัดหมายนั้นก็ใช้งานได้ง่ายมากเนื่องจากโปรแกรมมีการแยกสีของแต่ละตารางงานให้คุณได้อย่างชัดเจน โปรแกรมสนับสนุนการทำงานแบบ Drag and Drop ด้วยซึ่งคุณสามารถลากตารางงานจากช่องหนึ่งไปใส่อีกช่องหนึ่งได้ทันที คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของแต่ละงานของคุณได้เช่นกัน นอกจากนั้นแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือส่วนของการแจ้งเตือนซึ่งโปรแกรมนี้ก็ไม่ลืมที่จะติดความสามารถนี้มาให้เช่นกันด้วย สุดท้ายคุณสามารถที่ Export ตารางงานหรือข้อมูลต่างๆ ในโปรแกรมออกมาเป็น HTML , RTF ได้และกำหนดรหัสผ่านการเข้าใช้งานได้อีกด้วย