ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลด Evernote 3.1.0.1195

โปรแกรม Evernote 3.1.0.1195 บันทึกความทรงจำ และสามารถซิงค์มาเปิดอ่านได้ทุกที่บนทุกอุปกรณ์ดิจิตอลใกล้ตัว

download
Evernote โปรแกรมแจกฟรีที่น่าลองอีกตัวหนึ่ง จะช่วยให้คุณบันทึกความทรง จำไว้ในอากาศ และสามารถซิงค์มาเปิดอ่านไ ด้ทุกที่ บนทุกอุปกรณ์ดิจิตอลใกล้ตั วทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเท อร์เน็ตอื่นๆ ฉะนั้นจึงเหมาะที่สุดที่จะ เรียก Evernote ว่าเป็น "สมองที่2" ของคุณ เพื่อที่ว่า ต่อจากนี้คุณจะไม่มีวันหลง ลืมอะไรอีกต่อไป!