ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลด Internet Download Manager 6.03 Beta 5

โปรแกรม Internet Download Manager 6.03 Beta 5 โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดที่เร็วที่สุด

เพิ่มเติม
โปรแกรม Internet Download Manager 6.03 Beta 5 เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลด และมีระบบทำตารางเวลาการดาวน์โหลด พร้อม การกู้คืนข้อผิดพลาดใน การดาวน์โหลดที่ไม่ถูกต้องหรือดาวน์โหลดได้ไม่ต่อเนื่องจากการเชื่อมต่อที่หายไปหรือปัญหา เครือข่าย shutdowns ไปขณะทำการดาวน์โหลดข้อมูลอยู่ โปรแกรมนี้ได้รับความนิยมมากเพราะทำให้ความเร็วในการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นสูงมาก