ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลด IrfanView 4.27

โปรแกรม IrfanView 4.27 ฟรีโปรแกรมดูรูปภาพและแปลงไฟล์รูปภาพ

เพิ่มเติม
IrfanView เป็นโปรแกรมดูรูปภาพ และ แปลงไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์ Image แทบจะทุกชนิดของไฟล์รูปภาพทั่วโลก อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด IrfanView 4.27 โดยโปรแกรมจะรองรับไฟล์ที่มีนามสกุล JPEG , GIF , BMP, DIB , RLE , PCX , PNG , TIFF , TGA,RAS / SUN , ICO , AVI, WAV, MID, RMI , WMF, EMF, PBM , PGM , PPM , IFF / LBM และ Photo-CD ( Overview Photo-CD support ) ซึ่งตัวโปรแกรมดูภาพมีขนาดเล็กมาก ทำให้กินทรัพยากรเครื่องขณะทำงานน้อยมาก ที่ดีที่สุดก็คือเป็นของดี ที่แจกกันฟรี ๆ อีกแล้วครับ