ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลด O

โปรแกรม O&O Defrag 14.1 Build 431 ช่วยเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์

เพิ่มเติม
โปรแกรม O&O Defrag 14.1 Build 431 เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการฮาร์ดดิสก์ให้ทำงานดีขึ้นทั้งนี้เพราะฮาร์ดดิสก์เมื่อเราใช้ไปนานๆ ข้อมูลก็จะกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบเหมือนการเข้า ไปใช้งานห้องสมุดหรือการไปรื้อค้นหาข้อมูลต่างๆ ในชั้นหนังสือ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลช้าลงและส่งผลให้ประสิทธิภาพฮาร์ดดิสก์ลดลง ฉะนั้นจึงมีโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลที่เรียกว่าโปรแแกรม O&O Defrag ออกมาทำหน้าที่นี้ ซึ่งหนึ่งในโปรแกรมประเภทนี้ก็ได้แก่โปรแกรม Defraggler ซึ่งทำงานคล้ายๆ กับโปรแกรม defragmentation ทั่วไปแต่มันทำงานเร็ว มีระบบแสดงผลการทำงาน สามารถตั้งเวลาทำงานได้ สั่งปิดคอมพ์ได้เมื่อทำงานเสร็จ และเรายังสามารถเลือกประเภทไฟล์ที่จะจัดเรียงได้อีกด้วย สำหรับใครที่ยังไม่เคยจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ ก็ดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้ได้เลยครับ

โปรแกรม O&O Defrag 14.1.425 ใช้จัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์

เพิ่มเติม
โปรแกรม O&O Defrag 14.1.425 เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการฮาร์ดดิสก์ ให้ทำงานดีขึ้นทั้งนี้เพราะฮาร์ดดิสก์เมื่อเราใช้ไปนานๆ ข้อมูลก็จะกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบเหมือนการเข้า ไปใช้งานห้องสมุดหรือการไปรื้อค้นหาข้อมูลต่างๆ ในชั้นหนังสือทำให้การเข้าถึงข้อมูลช้าลงและส่งผลให้ประสิทธิภาพฮาร์ดดิสก์ลดลง ฉะนั้นจึงมีโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลที่เรียกว่าโปรแแกรม O&O Defrag ออกมาทำหน้าที่นี้ ซึ่งหนึ่งในโปรแกรมประเภทนี้ก็ได้แก่โปรแกรม Defraggler ซึ่งทำงานคล้ายๆ กับโปรแกรม defragmentation ทั่วไปแต่มันทำงานเร็ว มีระบบแสดงผลการทำงาน สามารถตั้งเวลาทำงานได้ สั่งปิดคอมพ์ได้เมื่อทำงานเสร็จ อีกทั้งยังเลือกประเภทของไฟล์ที่จะจัดเรียงได้อีกด้วยครับ สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรมจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ ก็ดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้ได้เลยครับ

โปรแกรม O&O DiskImage Express 4.1.47 โปรแกรมสำหรับ backup ข้อมูลในฮาร์ดดีส

เพิ่มเติม
O&O DiskImage Express 4.1.47 : ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับ backup ข้อมูลในฮาร์ดดีส เป็นฟรีโปรแกรมสำหรับสำรองข้อมูลในฮาร์ดดีสของท่าน ป้องกันข้อมูลของท่านไม่ให้เกิดความเสียหาย และสามารถกู้ข้อมูลเดิมกลับมาทำงานได้เหมือนเช่นเดิม โดยสามารถเลือกได้ว่าจะสำรองข้อมูลเพียงไดรฟ์เดียว หรือทุกฮาร์ดไดรฟ์ โดยโปรแกรมจะทำการสำรองข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานได้ง่าย และไฟล์สำรองข้อมูลที่ได้มีขนาดเล็กครับ

โปรแกรม O&O DiskImage Express 4.1.34 สำหรับ backup ข้อมูลในฮาร์ดดีส

เพิ่มเติม
O&O DiskImage Express 4.1.34 : เป็นฟรีโปรแกรมสำหรับสำรองข้อมูลในฮาร์ดดีสของท่าน ป้องกันข้อมูลของท่านเกิดความเสียหาย จะได้กู้ข้อมูลเดิมกลับมาทำงานได้เหมือนเดิม โดยสามารถเลือกได้ว่าจะสำรองข้อมูลเพียงไดรฟ์เดียว หรือทุกฮาร์ดไดรฟ์ โดยโปรแกรมจะทำการสำรองข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานได้ง่าย และไฟล์สำรองข้อมูลที่ได้มีขนาดเล็กครับ