ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลด PerformanceTest 7.0.1024

PerformanceTest 7.0.1024 โปรแกรมวัดประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์

download
PerformanceTest เป็นโปรแกรมสำหรับวัดประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเปรียบเทียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้มากมายที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของโปรแกรม คุณสามารถเลือกชนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาเปรียบเทียบได้มากมาย สิ่งที่โปรแกรมวัดประสิทธิภาพได้ก็เช่น CPU, RAM, Disk, 3D, 2D Graphics , แบนวิธของระบบเครือข่าย CD DVD เป็นต้น โปรแกรมจะแสดงผลการวัดออกมาเป็นกราฟและสามารถที่ export ออกมาเป็นรายงานได้ในรูปแบบ text หรือ HTML โปรแกรมมีคอมพิวเตอร์จำลองให้คุณเลือกมาเปรียบเทียบมากกว่า 50 รุ่น ทั้ง Intel และ AMD เหมาะมากกับผู้ที่อยากรู้ว่าเครื่องตัวเองแรงแค่ไหน
[close]