ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลด Quick Zip 5.1.12

โปรแกรม Quick Zip 5.1.12 ใช้สำหรับเปิดไฟล์ Zip

เพิ่มเติม
โปรแกรม Quick Zip 5.1.12 เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเปิดดูไฟล์ที่โดนนบีบอัดมา เช่น ไฟล์นามสกุล zip หรือ rar เป็นต้น โดยที่ไม่ต้องมีหน้าจอของโปรแกรมใหม่ขึ้น มามันจะเปิดในหน้าต่าง Windows นั้นๆ เลยเสมือนเราเข้าไปดูไฟล์ใน folder ใดๆ บนฮาร์ดดิสก์ของเราเท่านั้น ซึ่งจะสะดวกและคุ้นเคยมากกว่าที่จะต้องมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเหมือนในโปรแกรม Winzip หรือ WinRar เป็นต้น สำหรับใครที่ยังไม่เคยลองใช้โปรแกรม Quick Zip ก็ดาวน์โหลดไปลองใช้ได้เลยครับ