ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลด RadioSure

RadioSure โปรแกรมฟังเพลง วิทยุออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ท

เพิ่มเติม
RadioSure : เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับฟังเพลงจากวิทยุออนไลน์ที่มีรวบรวมไว้มากกว่า 12,000 สถานี จากทั่วโลก เราสามารถค้นหาสถานีที่เราชื่นชอบได้จากโปรแกรมได้ทันที พร้อมทั้งสามารถเซฟสถานีเก็บไว้เพื่อกลับมาฟังทีหลังก็ยังได้ นอกจากนั้นเรายังสามารถทำการอัดเสียงจากรายการที่ชอบได้ทันทีจากตัวโปรแกรม โปรแกรมมีการให้ข้อมูลโดยย่อของสถานีว่าเปิดเพลงประเภทใดและภาษาใด ทำให้เราสามารถเลือกฟังประเภทเพลงที่ชอบได้ทันทีจากข้อมูลนี้