ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลด STG FolderPrint Plus 3.85

STG FolderPrint Plus 3.85 โปรแกรมทำสารบัญไฟล์ในโฟล์เดอร์

เพิ่มเติม
STG FolderPrint Plus เป็นโปรแกรมสำหรับสั่งพิมพ์และทำการแสดงรายการสิ่งที่อยู่ทั้งหมดในโฟลเดอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้โปรแกรมในการหาว่าพื้นที่ฮาร์ดดิสถูกใช้ไปตรงส่วนใดบ้างอย่างละเอียดและง่ายดาย หรือคุณจะใช้โปรแกรมนี้ในการทำรายการเพลง mp3 ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณก็ได้เช่นกัน โปรแกรมนี้คุณสามารถสร้างฟิลเตอร์ได้คือคุณสามารถที่จะเลือกค้นหาและทำรายการเฉพาะไฟล์ที่คุณต้องการได้ด้วยไม่จำเป็นต้องค้นหาทั้งโฟลเดอร์ นอกจากนั้นคุณยังสามารถปรับแต่งหน้าจอแสดงผลในแบบที่คุณต้องการได้ด้วย โปรแกรมนี้สนับสนุนไฟล์หลายแบบเช่น MP3, ZIP, ASCII , CSV , JPG, PNG, HTML เป็นต้น นับว่าเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มาก