ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลด WirelessKeyView 1.36

WirelessKeyView 1.36 โปรแกรมดูและค้นหารหัสผ่านเครือข่าย Wireless

เพิ่มเติม
WirelessKeyView เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยให้คุณสามารถดูรหัสผ่านของระบบเครือข่าย wirless ที่มีการเข้ารหัสแบบ WEP หรือ WPA แต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดโปรแกรมใช้ดูรหัสผ่านของเครือข่ายไร้สายได้จากรหัสผ่านที่เคยบันทึกหรือเคยใช้แล้วใน Windows เท่านั้นไม่ได้เอาไว้ใช้ไปแอบดูรหัสผ่านไวเลสของชาวบ้านแต่อย่างใด โปรแกรมจะแสดงรหัสผ่านในรูปแบบ Hex และ ASCii นอกจากนั้นคุณยังสามารถบันทึกรหัสผ่านที่พบเหล่านั้นออกมาเป็น text , HTML, XML ได้อีกด้วย โปรแกรมนี้ใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้งเลยครับ